V Mariánských Lázních, dne 9. 1. 2019

Mezi svátky, kdy většina z nás užívala zaslouženého odpočinku, se sešla výběrová komise Pirátské strany v Mariánských Lázních, aby obsadila místa v radách firem s majetkovým podílem města. Během pohovorů se zkoumala odbornost, vize a ambice přihlášených kandidátů s relevancí na danou pozici.

Piráti zároveň umožnili komukoliv z řad veřejnosti a médii se těchto výberových řízení zúčastnit, ovšem zájem byl poměrně mizivý.

 

“Z komentářů na sociálních sítích jsme cítili poměrně silný zájem veřejnosti mít možnost dohlédnout na celý proces a tak jsme rádi tuto možnost nabídli. Bohužel se ukazuje celostátní trend, že fyzická participace veřejnosti, především v menších obcích, je stále nízká”, uvedl Ing. Šimon Barczi MDP člen výběrové komise. Snahou Pirátů i tak nadále zůstává tento trend zvrátit a inspirovat občany k většímu zapojení do věcí veřejných.

 

“I když rozhodování nebylo v žádném případě jednoduché věříme, že se nám povedlo vybrat ty nejlepší kandidáty, kteří dohlédnou na efektivní hospodaření a rozvoj společností v majetku města Mariánské Lázně”, zmínil Barczi. Jejich medailonky si můžete přečíst níže a tím to ovšem nekončí. Kandidáti budou k dispozici občanům města, kteří se na ně mohou obracet s relevantními podněty a připomínkami ohledně fungování městských společností.

 

Medailonky nominantů

 

Bc. Josef Pavlovic

Je vystudovaným ekonomem a dlouhodobě se věnuje především komunikaci a marketingu. “Chevak chápu jako základní nástroj měst v chebském regionu na udržení kvality a ceny vody, proto bych rád měl možnost dohlížet na fungování společnosti, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků i pro občany města ML.”

 

JUDr. Michal Volf

Absolvoval bakalářský studijní program v oboru Veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Dále absolvoval na stejné fakultě magisterský studijní program v oboru Právo a úspěšně vykonal státní rigorózní zkoušku. Michal Volf se ve své praxi zaměřuje na právo veřejné, ale věnuje se také právu soukromému a to především občanskému a obchodnímu právu. “V rámci působení v dozorčí radě společnosti Městská doprava Mariánské lázně bych rád dohlížel na efektivní využívání finančních prostředků a rozvoj městské dopravy v Mariánských lázních, aby město mělo moderní a kvalitní dopravní obslužnost.”

 

Ing. Martin Kalina

Je vystudovaným inženýrem ekonomie. V současnosti zastává post starosty města Mariánské Lázně. O místo v dozorčí radě společnosti PARKING CENTRUM a.s. se ucházel z několika důvodů. Jednak má pro ni na základě vzdělání dostatečnou kvalifikaci. Dalším důležitým aspektem také je, že tuto funkci v předcházejícím volebním období již vykonával a ví, co obnáší. A jakožto starosta města by rád měl přímý informační kanál bez časových prodlev a prostředníků o dění ve společnosti města.

 

Jaroslav Praizler

Vystudoval SOŠ řemesel Komenského Cheb a Trivis střední školu veřejnoprávní. Momentálně pracuje jako OSVČ v autoopravárenství. Jako člen v dozorčí radě Parking Centrum a.s. se pokusím být nápomocen při řešení maximální využitelnosti parkovacího domu. Pro získání kreditu u lázeňských hostů a u obyvatel města si parkovací dům zaslouží realizovat celkovou rekonstrukci již zastaralého objektu. “Věřím, že ve spolupráci s městem se tento záměr bude velice rychle realizovat”, dodal Praizler.

 

Lukáš Jadlovský

Vystudoval Smíchovskou střední průmyslovou školu obor výpočetní technika ukončenou úspěšným složením maturitní zkoušky. V současné době pracuje jako OSVČ v IT, ICT službách a online obchodování. Svým působením v dozorčí radě KISu by rád pomáhal s kontrolou efektivního vynakládání prostředků společnosti a jejího fungování pro město Mariánské Lázně.

 

Anna Tučková

Vystudovala SVVŠ a SPŠS pro pracující v Praze 5, obor pozemní stavby. V letech 1982 – 1985 pracovala v Pragokoncertu (koncertní oddělení) jako programová referentka v oblasti vážné a potom i zábavné hudby. V září roku 1985 nastoupila na HAMU, na katedru operního zpěvu a režie a měla na starosti Operní studio. Po sloučení Operního studia HAMU a Dramatického studia DAMU pracovala jako provozní ředitelka v divadle AMU DISK v Praze, kde byla až do roku 1991. Mezitím si začala doplňovat vysokoškolské vzdělání na AMU, kde studovala obor produkce. V rámci působení v dozorčí radě společnosti ZSO si přeje, aby orchestr “nezmizel” z města Mariánské Lázně a tím chce naplnit odkaz svého muže, který se kdysi zasadil o to, že nejstarší orchestr v ČR nebyl zrušen.

 

Ing. Andrea Sasková

Vystudovala ekonomickou fakultu na ZČU v Plzni. V současnosti působí jako odborná výživová poradkyně, pořádá kurzy o výživě a motivaci, vydává kuchařky a je hlavní organizátorkou Lázeňského Food Festivalu v Mariánských Lázních. Svým působením v dozorčí radě TDS spol. s r.o. by ráda dohlížela na efektivní využívání financí a bezproblémové fungování společnosti pro město Mariánské Lázně.

 

TZ vydala Česká Pirátská strana

Místní sdružení Mariánské Lázně

Kontakt pro média: Bc. Josef Pavlovic, josef.pavlovic@pirati.cz, tel: 607 517 967