Ing. Josef Janů je krajským radním České pirátské strany v Karlovarském kraji.

 

Víte, jak pracuje váš radní? Co vlastně dělá na krajském úřadě?

Ahoj, můžeš nám trochu rozvést svou práci v radě Karlovarského kraje?

Zastupitelstvo jako takové je schvalovací orgán k tomu, co se během času dohodne v jednotlivých komisích, výborech a na radě .

Já mám to štěstí, že si můžu vyzkoušet práci uvolněného krajského radního, a dokonce v gescích, kterým si myslím, že se věnuji celý život, takže nejen že využiji to, co jsem celý život dělal, ale ještě si sám doplňuji své portfolio znalostí. Regionální rozvoj je věc, která se bytostně týká celého fungování kraje. Bavíme se o překryvu přes všechny ostatní odbory, které na kraji jsou. Je od toho, jak plánovat investice, udržovat svůj majetek a plánovaný rozvoj; a to nejenom co se týká využití objektů, směřování, ale i co se týká vědy výzkumů. Také komunikace s obcemi.

Máme možnost čerpat stálé evropské dotace plus program RE:START, který tři kraje v naší republice zvýhodňuje oproti ostatním při čerpání dotací – to je také věc, kterou jsem nepřímo dostal na starosti.

 

Můžeš nám trochu přiblížit, jak je to s těmi dotacemi?

Dotace můžeme rozdělit na státní peníze, ty jsou celkem normální, pak máme přeshraniční peníze, to jsou projekty malého a středního rozsahu, kdy jednáme společně s kraji kolem německé hranice. Máme tedy přeshraniční spolupráci se Saskem, z naší strany k tomu máme Ústecký a Liberecký kraj, kde se nám dařilo mít spíše střední projekty. Stávající programové období už dobíhá.

Dále projekty s Bavorskem, kde jsme společně s Plzeňským a Jihočeským krajem. Tam si myslím, že máme z hlediska finančního přínosu větší úspěchy, kdy jsou to opravdu desítky milionů na různé projekty, které se provádějí.

Zároveň, protože jedno programové období končí, tak připravujeme projekty na přibližně dalších sedm let, které budou potom následovat.

Pak, protože jsme strukturálně postižený kraj, který se v rámci Evropy váže na problematiku uhelných regionů, které byly ve 20. století docela plundrovány, tak je nyní potřeba všechny škody, které se napáchaly jak na přírodě, tak na lidech (na sociálních vztazích a tak dále), napravit a investovat do jejich rozvoje. Například prostřednictvím příspěvkové organizace KARP (Karlovarská agentura rozvoje podnikání – pozn. redakce), která se zaměřuje na podporu rozvoje, vědy, výzkumu, podnikání. V tomto bodě spolupracujeme s gescí Vojty Franty, také pirátského zastupitele.

V současné době se připravujeme, aby na začátku roku byl v rámci kraje zřízen veřejný výzkumný balneologický institut, a na nějž máme předpřipravené peníze v rámci RE:STARTu, a to je od roku 2021 do roku 2031 asi jedna miliarda, jak na věci investiční, tak neinvestiční anebo výzkumné. Zdá se, že v tomto nám republika docela fandí a tento druh výzkumu nám tady i přeje.

 

Jaké výbory, odbory a komise máš na starosti?

Odbor regionálního rozvoje, odbor informatiky a pak jsou projektová řízení. U projektových řízení dochází na kraji trochu k vývoji, kdy se odděluje příprava projektů a jejich realizace. Z výborů je to výbor pro regionální rozvoj. Dále komise pro rozvoj venkova, komise IT a SMART. A jelikož je mým celoživotním koníčkem sport, tak jsem členem sportovní komise kraje. Tam ale není příliš velký posun co se týká přerozdělování dotací, pořád je to příliš komplikované a chtělo by to větší politickou sílu, abychom mohli prosadit nějakou dramatičtější změnu.

 

Co jste projednávali v poslední době?

Výzkumný balneologický ústav, nemocnici a její ekonomický stav, letiště a jeho využití, dopravní obslužnost, která se měla již dávno řešit, ale stále se prodlužuje její spuštění. Dále velmi důležitá věc, která bohužel trochu usíná, a to je pokračování reformy školství. Témat je opravdu mnoho.

 

V radě Karlovarského kraje jsi již dva roky. Co se během té doby podle tebe povedlo?

Povedlo se v rámci regionů provést aktualizaci zásad územního rozvoje, to je důležitý základní dokument celého kraje, co se týká plošných požadavků na území. K němu je navazující plán rozvoje Karlovarského kraje, kde jsme také provedli aktualizaci. Při níž jsme došli k tomu, že stávající program potřebuje nejen aktualizaci, ale potřebuje předělat. Narazili jsme na témata, která se dlouhodobě neřešila, jako je podpora tradičních řemesel, lázeňství a další. Takže bude snaha tento dokument vytvořit nově.

V IT se nám podařilo rozjet systém elektronického podávání žádostí. První rok bylo pouze podání vstupní žádosti, nyní by měly následovat další kroky. To si myslím, že bude veliký krok, ačkoliv se to zdá jako samozřejmost, že od od února příštího roku by se měl spustit elektronický oběh všech dokumentů v rámci kraje, a už se nebude muset běhat s papíry po jednotlivých patrech.

Důležitá věc, která se povedla, je prosazení projektu digitální technické mapy Karlovarského kraji na republikové úrovni, kdy dojde k pasportizaci faktické podoby kraje. Povedlo se nám najít společnou řeč i s katastrálními úřady, takže je zde opravdu shoda. Podpořilo to všech třináct krajů i Praha, plus mnoho měst i zeměměřičský ústav. Povedlo se nám na to sehnat i peníze. Mapa krajů je tedy jedno z věcí, která se vede a pokračuje velice dobře.

Povedlo se nám najít pevné místo v rámci čerpání dotací, jak stávajících, tak v rámci probíhajícího RE:STARTu. Povedlo se nám také zklidnit situaci co se týká ROPu Severozápad (Regionální operační program – pozn. red.) a jeho fungování. Myslím, že práce, které tam nyní probíhají, jsou zcela veřejné, takže to nebude ostuda.

 

A co se naopak nepovedlo?

Neúspěch je, že většina věcí jde pomalu. Na spadnutí je například to, že podávání elektronických žádostí nebude tak rychlé, jak jsem si představoval.

Také se nám nepovedlo najít shodu na změně financování sportu.

Dále to, že přestože některá města mají volný přístup na rady, tak v Karlovarském kraji v radě není shoda na tomto a rada je uzavřená. Pouze hosté, kteří se přihlásí, mají přístup. Ale vzhledem k tomu, jaké je sestavení rady, tak si myslím, že se řeší věci otevřeně.

 

Máš vůbec příležitost odpočívat?

Samozřejmě. Odpočinek musí být aktivní, sám jsem se přesvědčil, že když je pouze neaktivní, tak z nějakých pohodových sto patnácti až sto dvaceti kil máte sto třicet tři a pak se musíte začít hýbat, abyste měli alespoň těch sto dvacet. Takže jsem se vrátil trošku k basketu. To bych doporučoval všem – co nejvíce zájmů, které jste měli před vstupem do jakékoliv funkce, si uchovat.