Rozhovor s Jindřichem Čermákem, lídrem pro komunální volby 2018 a předsedou zastupitelského klubu Pirátů v Karlových Varech.

Jindřich Čermák, předseda zastupitelského klubu Pirátů v Karlových Varech

Ahoj, můžeš nám shrnout první měsíc na zastupitelstvu?

V komunálních volbách jsme získali 9,97 % a šli jsme do opozice. Práce v opozici je vždycky obtížná, protože výsledky nejsou na první pohled patrné. Také jednotlivé kroky jsou obtížněji prosaditelné, a proto v rámci prvního měsíce jsme rádi, že koalice akceptovala minimálně naše požadavky, aby naši zástupci všech stran byli ve všech komisích a výborech, takže všude budou mít Piráti svého zástupce, který se bude snažit prezentovat a protlačit Pirátskou politiku.

Během úvodního jednání zastupitelstva jsme také přednesli sérii návrhů, které mají za cíl přinést to zastupitelstvo lidem, aby mohlo být větší zapojení lidí do zastupitelstva, ať už například pozdějšími začátky jednání, anebo přímo vyhrazeným časem pro tzv. občanské interpelace. Kdokoliv by tam mohl přijít a položit jakoukoliv otázku na vedení města.

Je nutné ovšem říci, že v současnosti už možnost vyjádřit se k jednotlivým bodům na zastupitelstvu občané mají, což je samozřejmě dáno ze zákona, nicméně i díky tomu časnému jednání a někdy se to velmi protahuje, tak ta situace nebo ta možnost není příliš využívána. Pro běžného občana to v podstatě znamená vzít si třeba dovolenou na den nebo na půlden, což každý také nemůže.

Uvidíme, jak se vlastně tyto návrhy, které jsme přednesli hned na prvním jednání, podaří prosadit. Snažíme se samozřejmě o nich dál bavit i s ostatními kolegy v zastupitelstvu, jak koaličními, tak opozičními.

 

Co se budete pokoušet z opozice prosadit?

Ono to vlastně souvisí s první otázkou. Jak už jsem řekl, pozice opozice je velmi složitá. Už jen ty možnosti, že v podstatě jakékoli naše návrhy nemusí být akceptovány; nicméně v první řadě se chceme snažit minimálně o větší přístupnost radnice města k občanům, ať už to jsou tedy ta častější jednání či jednání v pozdějších hodinách. Také se snažíme prosadit to, aby v každé městské čtvrti, katastru, vznikl místní výbor. Tyto místní výbory si zatím prosadili pouze v Tašovicích, jejich cílem by měla být lepší správa o svoje nejbližší okolí.

Co se vlastně bude dít na zastupitelstvu, to se bude dotýkat té jednotlivé čtvrti, toho jednoho dohodnutého území, tak to by mělo mít zastupitelstvo za úkol projednat nejdřív právě s tím daným místním výborem a i ti zástupci toho místního výboru by pak byli pozváni na zastupitelstvo s hlasem poradním. Takže především se co nejvíce snažit zapojit občany do dění ve svém nejbližším okolí, to je asi náš prvořadý úkol.

Potom samozřejmě máme v hlavě projekty mnohem komplexnější, které ovšem záleží i na tom, jak je vedení města přijme. Ať už je to třeba mobilní aplikace, na kterou se budeme snažit vytvořit v rámci nejdřív nás, nebo ať už to bude třeba participativní rozpočet.

 

Co si myslíš o koalici a jejím budoucím fungování?

To je samozřejmě velmi těžká otázka. Já jsem vždycky novinářům říkal s trochou cynismu, že žádná koalice nebo primátor nevydrželi celé funkční období v novodobé historii Karlových Varů. Jediná koalice, která vydržela celé čtyři období, byla velká koalice mezi ODS a ČSSD v letech 2006 až 2010. Tam se alespoň stačil změnit primátor.

Takže pozice koalice bude samozřejmě velmi obtížná. Nevíme, jak konzistentní jsou členové hnutí ANO, a jestli se tam nevytvoří nějaké bloky. Vlastně v minulém období všichni zastupitelé za ANO nakonec z ANO vystoupili. Takže to asi bude největší oříšek, pokud to paní primátorka ukočíruje, tak klobouk dolů.

Historie, ale i ty možné protichůdné tlaky z jednotlivých stran, jsou v tomto asi proti ní. U některých okruhů a i témat bude velmi zajímavé, že už nyní se dají sledovat protichůdná stanoviska i postoje jednotlivých stran; ať už je to třeba podpora financování hokeje nebo přístup ke karlovarské teplárně. Očekávám, že tam budou do budoucna hlavní třecí plochy.

Nicméně věřím, že v těch základních bodech se shodneme – nejen, že se shodne koalice mezi sebou, ale že v některých bodech dojde i ke shodě napříč politickým spektrem. Určitě nemáme tendenci všechno negovat.