Volební ÚČET

Volební ÚČET

Veškeré příjmy a výdaje Karlovarského krajského sdružení Pirátské strany budou účtovány transparentně a zveřejněny.

Pohyb v účetnictví lze sledovat na rozpočtové stránce našeho kraje.