Stranická legitimace nesmí být místenkou ke korytu, ani cejch zatracení

Nutno ukončit dobu intrikánského přidělování pracovních míst v oblasti správy krajského majetku. Politik musí přicházet s vizí a následně kontrolovat její naplňování. Řídící posty musí být obsazovány na podkladě zcela otevřených výběrových řízení. Každý musí mít možnost vědět za jakých podmínek se může přihlásit a kdo a proč bude ve výběrové komisi. Finální rozhodnutí musí být vždy s odůvodněním zveřejněno.