Smysluplná podpora aktivních kulturních, sportovních a zájmových spolků napříč krajem

V době pokřivené přerozdělováním peněz je nutno stanovit, všem aktivním přístupný, uživatelsky přívětívý systém. Z něhož nebudou čerpat jen vyvolení, ale všichni, kteří splní předem daná jasná kritéria, jenž společně vytvoříme a budeme kontrolovat jejich plnění.