Ing. Petr Třešňák je poslancem České pirátské strany za Karlovarský kraj.

Víte, jak pracuje váš poslanec? Co vlastně dělá ve sněmovně?

Ahoj, můžeš nám rozvést trochu svou práci v poslanecké sněmovně Parlamentu?

Určitě, hlavní náplní práce poslance je tvorba legislativy a kontrola práce vlády. Na začátek vám popíšu jak sněmovna funguje.

Naše práce se pohybuje v šestitýdenních cyklech.

První dva týdny jsou takzvaně jednací a v těchto týdnech se projednávají jednotlivé zákony. Ty, které jsou úplně nové, jdou do tzv. prvního čtení, kdy je představena základní idea, co by ten zákon měl řešit. U nás Pirátů je to tak třeba povinnost pro všechny subjekty s majetkovou účastí státu, nebo omezení kumulace funkcí, respektive peněz za ně. Tuto ideu představíme na plénu, a pokud se zákon nezamítne, tak pokračuje do výborů.


Výbory kopírují jednotlivá ministerstva a mají připravit stanoviska k jednotlivým zákonům, zda jsou kompatibilní s ostatními a jaké budou mít dopady na život našich občanů.

Těmto výborům je věnován další týden, a pak se znovu vrací na plénum sněmovny i se stanoviskem svého výboru, zde je pak zákon případně upraven, doplněn, rozšířen nebo zkrácen, a pak zde míří do 3. čtení, kdy je představen kompletně se všemi změnami a sněmovna k němu zaujme definitivní stanovisko, po kterém buď pokračuje směrem Senát a Prezident, anebo je zamítnut.

 

To zní jako hodně čtení a schůzí.

To máš pravdu. Schůze, aneb to co je přenášeno po internetu, je hlavně prostor pro jednotlivé strany, aby zaujaly stanoviska k jednotlivým zákonům veřejně před svými voliči, skutečná práce, kdy se diskutuje v užším kruhu probíhá na výborech.

 

Jaké výbory máš na starosti?

Já osobně jsem členem Výboru pro zdravotnictví, pak většího množství podvýborů od financování samosprávě, přes cestovní ruch až opět ke zdravotnictví. Všechny jsou vypsány na mé osobní stránce www.petrtresnak.com nebo stránce www.psp.cz.

Díky své původní profesi mohu však nejvíce odbornosti zúročit v Podvýboru pro energetiku.

 

Co jste projednávali v poslední době?

No, zkusím ti popsat poslední výbor zdravotnictví  lékárníci mě kontaktovali s tím, že v systému E-Receptu je chyba, tak jsem se otázal ředitelky SÚKLu, a prý vše bylo opraveno v řádu minut. Poté jsme projednávali navýšení příspěvku na péči u postižených IV. stupně; zde jsme to jako Piráti jednoznačně podpořili, a navíc předložili jsme i pozměňovací návrh pro navýšení i ve III. stupni. Dozvěděli jsme se že se i připravuje koncepce Letecké záchranné služby od roku 2020 dál; pak zákon o zdravotních prostředcích, který určuje, co vám pojišťovna může uhradit za pomůcky, zde jsme bojovali za co nejširší seznam, podpořili jsme druhý mechanický vozík, biomechanické náhrady a další. Večer jsem se pak přejel na setkání s ČLK ve Františkových Lázních, kde jsme řešili opět zdravotnictví, a druhý den opět ve sněmovně jsme započali přípravné práce na semináři – Problém mladých lékařů, kde bychom rádi zahájili diskuzi, jak usnadnit život mladým lékařům a lékařkám, aby se jim v našem zdravotnictví líbilo.

V energetice jsme naposledy diskutovali na podvýboru s ředitelem SÚRAO nad problematikou volby lokality pro úložiště radioaktivních odpadů.

Máš vůbec příležitost odpočívat?

Samozřejmě, tím motorem, který mě žene vpřed jsou moje děti a rodné město. Procházka po Mariánských Lázních vám dodá energii i na několik takových schůzí a děti jsou tím hlavním důvodem, proč investuji tolik snahy do českého zdravotnictví, rád bych, abychom jim zajistili co nejlepší život v České republice.