Project Description

Česká Pirátská Strana Místní sdružení Sokolovsko

 

Místní sdružení České pirátské strany, MS Sokolovsko, bylo založeno v září roku 2017. Aktuálně má 6 stálých členů a mnoho příznivců. Zakládající členové jsou nadšenci, aktivní mladí lidé, kteří mají zájem o dění ve svém rodném městě, kde sami žijí, pracují a tráví volný čas. Ve svém soukromém životě zastávají manažerské pozice v oblasti sociální, cestovního ruchu, marketingu, logistiky a polygrafie. Hlavním tématem sokolovských Pirátů je transparentnost radnice vůči občanům. Díky iniciativě Pirátů vznikla petice za audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva města, kterou se již rada města i zastupitelé zabývají. Dalšími tématy je sféra sociální, kulturní, dopravní, průmyslová, zdravotní i životního prostředí či cestovního ruchu. Sokolovští Piráti se budou zasazovat o informační otevřenost a efektivitu všech kroků radnice, tak aby bylo s finančními zdroji nakládáno dle zákona, předpisů a především pro blaho občanů. Piráti z MS Sokolovsko se budou účastnit komunálních voleb v říjnu 2018, mají ambice získat posty na radnici a v dílčích komisích tak, aby se mohli podílet na vedení města minimálně v opozici či jako kontrolní orgán.

Kontaktní osoba:
Lucie Trčková
mail: lucie.trckova@pirati.cz
tel.: 724 027 444

Facebook Piráti Sokolov