Místo řepky a bolševníku vysejeme konopí. Zelená pro sady a lesy a modrá pro rybníky

Nechceme být kraj s krásnou, ale neudržovanou krajinou. Podporujeme i alternativní styl života a aktivity spojené s potravinovou soběstačností. Hloupé experimenty s energetickými monokulturami, které znehodnocují zemědělskou půdu a zavlečené parazity je nutno nahradit rostlinami s regeneračním a tvůrčím potenciálem. Konkrétním příkladem je konopí, jako tradiční technická a léčivá rostlina.

Zpomalme odtok vody. Využijme jednak přírodních poměrů a druhak jam po těžbě. Zanesené koryta řek a potoků nemají schopnost tvořit retenční tůně a kvalitní rekreační prostor. mokřady jsou historickou zásobárnou pro naše léčivé prameny a minerální vody. Vytvořme podmínky pro budoucí možný export kvalitní vody do suchem postiženějších okolních regionů.