Kraje nejsou na okraji

Kraje nejsou na okraji

Krajské volby netáhnou. Do volebních místností si najde cestu s bídou třetina voličů. Docela jim rozumím, počasí začátkem října může být všelijaké, a komu by se taky chtělo z vyhřátého křesla… Řada lidí taky neví, k čemu nám jsou vlastně ty kraje dobré. Přitom jejich každodenní život ovlivňují velmi významným způsobem. Bylo by chybou volby ignorovat a nechat druhé rozhodnout, jakým směrem se náš kraj vydá.

O čem tedy krajští politici rozhodují? Nejvíce se každého z nás dotýkají čtyři základní oblasti působení – doprava, střední školství, zdravotnictví a sociální služby. Nicméně i další krajské možnosti ve sférách kultury, životního prostředí a sportu mohu kvalitu života výrazně změnit.

V minulosti provedli politici v tomto kraji (věděli jste, že celých šestnáct let fungování krajů jsou součástí krajských struktur sociální demokraté?) celou řadu necitlivých rozhodnutí. Našemu kraji už dlouhá léta chybí kvalitní integrovaná doprava, která by všechny druhy propojila a zlevnila tak občanům cestování. Byla napáchána řádná paseka necitlivým slučováním škol do velkých molochů, které byly opraveny při neprůhledném rozdělování evropských dotací (za to dostal kraj pokutu takřka 400 milionů korun). A neschopnost koncepčně řešit krajské zdravotnictví je už jen třešničkou na dortu (v Mariánských Lázních by mohli dlouho vyprávět).

Takže pokud budete po strastiplné cestě autobusem v přeplněné čekárně nemocnice přemýšlet, kdo za to může, budete mít jasno…