Josef Janů: Kraji vládne parta údržbářů

Josef Janů: Kraji vládne parta údržbářů

Do krajských voleb 2016 povede Piráty v Karlovarském kraji Josef Janů, člen pirátského Republikového výboru a aktivní člen kontrolního výboru Statutárního města Karlovy Vary. Autorizovaný stavební inženýr se zájmem o urbanismus a občanské aktivity už několik let předsedá Volejbalovému klubu Karlovy Vary a podílí se na výchově mládeže. K politice ho přivedla nutnost problémy řešit a ne jen nad nimi plakat. Před zavřenými dveřmi stranických sekretariátů preferuje otevřenou „hospodskou“ politiku. Uznává hodnoty soukromí, osobní svobody a rovného přístupu. Požaduje dostupnost veřejných informací, sdílení zkušeností a veřejnou kontrolu.

V komunální politice už nejsi žádný nováček. Co Tě k ní přivedlo?

Mám obrovské štěstí, že jsem listopad 89 prožil jako vysokoškolák v Praze a samozřejmě mě zcela pohltila euforie doby a následná 90. léta. Ta byla opravdu léty netušených možností a každý si mohl vybrat svou cestu. Svoboda volby se bohužel rychle zúžila do systému „odevzdej hlas a my se postaráme“. Ve Varech toto období charakterizuje spolupráce ODS a ČSSD, kdy došlo k naplnění páně Babišova snu a město se stalo firmou. Kolem roku 2006 však firemní vepři začali mlaskat příliš hlasitě a ve Varech vzniklo několik občanských iniciativ, kdy osobně jsem se podílel na vzniku Hnutí O co jim jde?!. Díky tomu znám fungování zastupitelské demokracie z pozice  opovrhované mimozastupitelské, trpěné opoziční i složité koaliční.

Jak se z člena sdružení rozzlobených občanů stane člen politické strany?

To už je jenom následný krok. Každá změna ve fungování společnosti potřebuje oporu v zákonech a vyhláškách. Tudíž pokud máš ambici řešit, tak je nejlépe být tam, kde se tvoří pravidla a zadání. Asi bylo výhodou, že jsem konkrétně žádnou stranu pro sebe nehledal a postupná shoda mých a pirátských idejí byla nenásilná. Oslovil mne hlavně liberální přístup k řešení problémů a možnost zapomenout na omezení pravolevých ideologií.

Jdete do voleb v koalici nebo samostatně a proč? Jak vidíš šance uspět?

Do voleb jdeme sebevědomě a samostatně. Nabídka tvoření koalic přišla z několika někdy až neuvěřitelných stran, přesto si myslíme, že na politické scéně představujeme zcela jiný úkaz, který vstupem do koalic jen zamlží svůj potenciál. Je potřeba být snadno identifikovatelný, mít možnost jasně oslovit a nabídnout naše řešení.
Svůj volební odhad 7% označuji za reálný optimismus. Zklamalo by mne, kdybychom ve společnosti, která tvrdí, že nemá koho volit a v Pirátské straně vidí jiskru naděje, oslovili méně spoluobčanů.

V Mariánských Lázních, úřaduje jediný pirátský starosta v ČR. Myslíš, že tento fakt může nějak ovlivnit vaše volební šance?

Díky Pirátům v Mariánkách nemusíme reálnost našeho snažení slibovat. Ve svých řadách a mezi sympatizanty máme mnoho slušných a schopných person, které budou bojovat za vše, co uvádíme ve svém programu. Neexistuje lepší reklama než dobrý příklad. Práce Petra Třešňáka a jeho týmu touto reklamou je. Město hospodaří s transparentním účtem, informace a podklady jsou dostupné všem, zvyšuje se aktivita občanské společnosti. To vše jsou první krůčky „uživatelsky přívětivé politiky“.

Jaký program si Piráti v Karlovarském kraji připravili pro voliče?

Název je „Uživatelsky přívětivý kraj“. Základní motto je jasné: Kraj je tu pro občany, musí zabezpečit sběr informací, připravit řešení, opravdu nabídnout své služby a celý proces kontrolovat. Nejjednodušší kontrola je v maximální informovanosti a transparentnosti, která se bude vyžadovat, jak od kraje, coby poskytovatele, tak od příjemců. Kdo chce hospodařit s veřejnými prostředky a statky musí o tom veřejnost plně informovat.

Co nejvíc trápí lidi ve vašem kraji?

Největší bolestí je nedostatek slušně placené práce, která by zabezpečila svobodný život v pravém slova smyslu.

Máte v rukávu nějaká rychlá, zázračná řešení aktuálních problémů?

Jsme Piráti a ne kouzelníci nebo podvodníci. Bohužel, rychlá řešení neexistují, ale je potřeba konečně vykročit správným směrem. Nabídkou idejí Pirátské strany jsme první krok učinili, nyní se musíme snažit, aby volič vykročil stejným směrem. Trumfem každopádně je opravdová snaha využití potenciálu všech aktivních občanů regionu, ať už ve fázi sběru informací a podkladů, přes následné tvoření a připomínkování zadání, až po kontrolu provádění.

Co byste rádi změnili nebo zavedli?

Opravdové oddělení politické moci od moci výkonné, úřednické a manažerské. Zvolený politik má přicházet s
ideou, vytvořit zadání a následně kontrolovat (zastupitelstvo, rada kraje, dozorčí rady) úředníky a manažery vzešlé z řádných výběrových řízení.  Zvolený politik má přicházet s ideou, formulovat zadání a poté kontrolovat nezávislé úředníky a manažery vzešlé z řádných výběrových řízení. Nechceme tedy žádné trafiky na úřadech ani v představenstvech subjektů zřizovaných krajem (např. letiště, správa silnic či nemocnice). Něco jiného jsou dozorčí rady, kde by měla zůstat jistá míra kontroly politického zadání.

Jak jsi spokojený s prací současné politické reprezentace Karlovarského kraje?

Současná garnitura je partou údržbářů, kteří se smířili s odlivem lidí z regionu, s nízkými platy občanů, s rozkrádáním veřejných statků a prostředků, s pocitem periferie … tudíž nespokojený.

Jakou předvolební kampaň chystáte a na jaké voliče cílíte?

Ač to každý tak nebere, tak výhodou nedostatku financí na kampaň je nutnost kampaně osobní, takže být stále mezi lidmi a k dispozici. Nejsem zastáncem rozdávání různých dárečků, buřtů a koblih, na ně se nejdříve stejně musí vytahat peníze z kapes voličů. Nemusíme na voliče bafnout z každých novin a z každé stěny, ale musí se vědět, že je tady někdo, kdo má stejné problémy a chce to řešit.