Dostupné zdravotnické a sociální služby v celém kraji

Tyto základní kameny pocitu jistoty a bezpečí musí být dosažitelné v každém místě kraje a každým z nás. Dostatečně hustá síť zařízení, osobní přístup. Odvaha přesunout prostředky ze zbytných VIP projektů do služeb pro seniory a postižené.