Dostupné a oborově pestré školství v tradičních místech

Naším cílem je vzdělaný, sebevědomý a svobodný občan připravený na různorodost a nestálost současného světa. Zároveň ctíme tradici vzdělanostních center se svým významem pro jednotlivé lokality i celý kraj.