Dostatečně hustá a variantní dopravní obslužnost pro každé místo a každého z nás

Odvaha posílit hromadnou dopravu a nabídnout, tak občanům alternativu k přepravě individuální. Zdravá cyklo a pěší alternativa k autům. Podpora výstavby dobíjecích míst pro elektro auta i kola. Stop nereálným projektům typu nákladního letiště v Karlových Varech a upřednostnění dopravní obslužnosti navázané na železniční kostru.