Chceme rozvinout lázeňskou a průmyslovou tradici kraje

Lázeňský trojúhelník, průmyslová tradice i současnost, obrovské rezervy v zemědělství a turismu. To vše společně s rozervaností lidských osudů i krajiny dělá náš kraj jedinečným a svébytným, ale zatím se nenašel nikdo, kdo by měl odvahu se této výzvě postavit. Začněme každý u sebe a odhoďme pravo/levá omezení s různobarevnými nádechy.