Zveřejníme ROPušáky a ostatní odkláněče veřejných prostředků

Každý kdo se podílel na zločinném nebo nehospodárném nakládání s dotačními i provozními prostředky se musí za toto jednání zodpovídat. Uvědomujeme si, že právě tyto prostředky chybí nám všem ve zdravotnictví, dopravě, sociálních službách, školství i volnočasových aktivitách.

Dostupné zdravotnické a sociální služby v celém kraji

Tyto základní kameny pocitu jistoty a bezpečí musí být dosažitelné v každém místě kraje a každým z nás. Dostatečně hustá síť zařízení, osobní přístup. Odvaha přesunout prostředky ze zbytných VIP projektů do služeb pro seniory a postižené.

Chceme rozvinout lázeňskou a průmyslovou tradici kraje

Lázeňský trojúhelník, průmyslová tradice i současnost, obrovské rezervy v zemědělství a turismu. To vše společně s rozervaností lidských osudů i krajiny dělá náš kraj jedinečným a svébytným, ale zatím se nenašel nikdo, kdo by měl odvahu se této výzvě postavit. Začněme každý u sebe a odhoďme pravo/levá omezení s různobarevnými nádechy.

Kraji společně najdeme vize a název, který bude spojovat

Stávajícím krajským vládám se podařilo většinu obyvatel našeho kraje uvést do stavu apatie až rezignace. Nechceme se smířit s vymíráním kraje, s tím, že tady budeme dělat za nejnižší platy. Chceme kraj ve kterém se nebudeme strachovat o svou budoucnost a budoucnost našich dětí. Na tvorbě vizí musí mít možnost spolupracovat odborníci z celého spektra oborů a spolků a my tuto platformu připravíme.

Místo řepky a bolševníku vysejeme konopí. Zelená pro sady a lesy a modrá pro rybníky

Nechceme být kraj s krásnou, ale neudržovanou krajinou. Podporujeme i alternativní styl života a aktivity spojené s potravinovou soběstačností. Hloupé experimenty s energetickými monokulturami, které znehodnocují zemědělskou půdu a zavlečené parazity je nutno nahradit rostlinami s regeneračním a tvůrčím potenciálem. Konkrétním příkladem je konopí, jako tradiční technická a léčivá rostlina.

Zpomalme odtok vody. Využijme jednak přírodních poměrů a druhak jam po těžbě. Zanesené koryta řek a potoků nemají schopnost tvořit retenční tůně a kvalitní rekreační prostor. mokřady jsou historickou zásobárnou pro naše léčivé prameny a minerální vody. Vytvořme podmínky pro budoucí možný export kvalitní vody do suchem postiženějších okolních regionů.