V říjnu 2017 město Sokolov vydalo prohlášení, že nebude vyplácet doplatky na bydlení lidem ve vymezených lokalitách města. Toto rozhodnutí obhajovalo především analýzou, kterou si nechalo vypracovat od Agentury pro sociální začleňování. Cílem tohoto opatření mělo být především zabránění přesunu tzv. „nepřizpůsobivých“ do města.

Takové opatření zní velice líbivě a nejeden občan byl z informace nadšen. Je ale nutné zmínit několik faktů. Prvním z nich je to, že lidé, kteří pobírají dávky na bydlení, pobírají primárně dávku státní sociální podpory, a to „příspěvek na bydlení“. Až jako další možnost je dávka hmotné nouze „doplatek na bydlení“. Tu je možné získat, pokud samotný Příspěvek na bydlení nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Stručně řečeno, pokud lidé pobírají příspěvky na bydlení, tak především Příspěvek na bydlení, kterého se omezení netýká.

Vzhledem k tomu, že město Sokolov ve svém prohlášení sdělilo, že se opíralo o analýzu Agentury pro sociální začleňování, tak jsme si dali tu práci a analýzu jsme prostudovali. Očekávali jsme například informace, jaké množství rodin této dávky využívá, a tudíž lze tento počet očekávat v budoucnosti jako snížený.  Žádnou takovou informaci jsme nenašli, proto jsme o tyto informace požádali samotné město. Předpokládali jsme, že pokud chtějí takové opatření zavést, vědí, nakolik bude opatření výhodné. Toto nám město nebylo schopno odpovědět.

Nyní město oznámilo, že si nechá vypracovat analýzu, nakolik je opatření účinné. Nám nezbývá než se zeptat. Nezavedlo město opatření na základě analýzy? A skutečně se jedná o tak zásadní počet rodin, aby se to na pronájmu bytů projevilo?

 

Zdroj:

http://www.sokolov.cz/novinky/vymezene-lokality-rusi-doplatek-na-bydleni-37609

http://www.sokolov.cz/novinky/mesto-zanalyzuje-omezeni-doplatku-na-bydleni-38352

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-sokolov