(*1981)

svobodný člověk, průvodce časem

Karlovy Vary

věren vlasti a národu