(*1984)

truhlář

Ostrov

Narodil jsem se v Ostrově nad Ohří, kde dodnes žiji i se svojí manželkou a dcerou. Vystudoval jsem Střední odbornou školu stavební v Karlových varech v oboru truhlář. Členem pirátů jsem od roku 2012. Hlavním důvodem pro vstup do této politické strany byly stejné hodnoty které vyznávám i já. Mnoho let rostly mé sympatie k Pirátům společně i s mojí rostoucí nespokojeností se stavem dnešní společnosti. A tak sem vplul do pirátských vod. „Silní by měli ochraňovat slabé! Proto potřebujeme silný stát, který se dokáže postarat o své choré a slabé“ Mezi mé největší zájmy patří alternativní muzika, jízda na kole, počítačové hry a programy, historie a hlavně budoucnost.