Karlovarské referendum o výstavbě repliky litinové Vřídelní kolonády skončilo. Vítěze nemáme. Zastánci repliky nepřesvědčili dostatek voličů, aby přišli do volebních místností (byť o 300). Přesto se  pro repliku vyslovilo více než 25 % voličů ve městě, a to je síla, kterou je potřeba brát v potaz.

To nejcennější, co bychom si z výsledku měli vzít, je velký zájem občanů o dění v našem městě. Účast odpovídala  komunálním volbám. A to ještě celá řada lidí „hlasovala nohama“, to znamená, že se o dění aktivně zajímali, ale hlasovat nešli, protože nechtěli, aby bylo referendum platné. V posledních letech se neobjevilo takové zaujetí veřejnosti, jako v případě kolonády.

To jen ukazuje na skutečnost, že lidé by se rádi zapojili do dění ve městě, jen kdyby jim magistrát častěji dopřával sluchu. Transparentnost a participace, to jsou slovíčka, která se cestou z pátého patra pravděpodobně někam zatoulala. Situace kolem Vřídelní kolonády až moc připomíná kontroverze kolem plánu na integrovaný dopravní terminál.

Co budou Piráti prosazovat?

Je třeba především citlivě zajistit samotné srdce Vřídla – tedy jeho zázemí. Po jeho přesunutí je možno začít s demontáží kolonády, kterou nahradí stavba vzešlá z mezinárodní architektonické soutěže (ve které může klidně zvítězit i replika Fellner & Helmer). Příprava soutěže musí začít okamžitě (nebýt liknavosti města, parametry soutěže už jsme mohli mít – zastupitelstvo schválilo soutěž již v březnu 2016) a musí zahrnovat území nejen kolonády, ale také Divadelního náměstí a (po dohodě s majiteli pozemků) také území „kamenolomu“ a proluky po domu „U Bílého lva“.

To vše v kombinaci s maximální otevřeností a informovaností občanů.

Vřídlo je to nejcennější, co ve městě máme. Díky němu je naše město světově proslulé. Zaslouží si tedy pečlivou a otevřenou péči, bez zákulisních jednání za zavřenými dveřmi.

Mgr. Jindřich Čermák

Ing. Josef Janů