(*1974)

elektrikář, hodinový manžel, místopředseda Hnutí O co jim jde?!, zastupitel města Karlovy Vary

Spoluzakládal občanské a posléze i politické Hnutí O co jim jde?!, které výrazně protestovalo proti způsobu výstavby karlovarské multifunkční haly. Od roku 2010 působí v karlovarském zastupitelstvu. Během krátkého vedení městské firmy KV City Centrum se mu podařilo za minimální částku opravit areál Letního kina v Karlových Varech do provozuschopné podoby a ukončit nevýhodné podnájmy na městském tržišti.

V roce 2009 obdržel cenu Křesadlo za konkrétní pomoc bezdomovců – pomohl dvěma bezdomovcům urovnat jejich rodinné záležitosti a povedlo se mu je zapojit do běžného života.

Je znám jako „hodinový manžel“ (tedy drobný opravář) a v době voleb se mu má narodit první potomek.