(*1969)

stavební inženýr, předseda Volejbalového klubu

Karlovy Vary

Člen Republikového výboru České pirátské strany, člen kontrolního výboru zastupitelstva města Karlovy Vary

Poprvé se o „politiku“ začal aktivně zajímat v souvislosti s rokem 1989, kdy si tyto události plnohodnotně užil coby student 3.ročníku ČVUT v Praze, poté se oženil a většinu času věnoval rodince a samozřejmě práci. Aktivní „politický“ restart zaznamenal v období těsně před „Karlovarskou losovačkou“ v období vrcholící arogance slepence ODS+ČSSD a na přelomu let 2006/2007 byl spoluzakladatelem karlovarského hnutí „O co jim jde!?“. Postupem doby začal zjišťovat, že občanská hnutí jsou velmi potřebná, ale možnosti bojovat proti klasickým stranickým molochům velmi omezené a po několika letech rozvažování a podrobnějším seznámení se s komunitou a programem Pirátské strany (koaliční partner v komunálních volbách 2014) se rozhodl stát členem, asi nejliberálnějšího uskupení, které zde je a usilovat o to, aby tímto liberálním přístavem zůstalo i do budoucna.

Narozen v Táboře. Maturoval na stavební průmyslovce v Českých Budějovicích a následně promoval na ČVUT, fakulta stavební, obor pozemní stavby v Praze. Od roku 1991 žije s manželkou, dvěma dcerami a synem v Karlových Varech.

Profesní život spojil s projektováním a inženýringem v oblasti stavebnictví, kdy měl štěstí na praxi probíhající v 90-letech, která umožňovala seznámit se s oborem zcela komplexně od územního plánu, přes studie a projekty až po dozory a součinnost při výstavbě širokého spektra staveb. Od roku 1995 je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Svou profesní zkušenost měl možnost uplatnit i v rámci komunální politiky v odborných komisích a pracovních skupinách.

Nedílnou součástí života je sportovní komunita, kdy po pestrém období aktivního sportování (dominantní basketbal), se od roku 2000 začal více starat o výchovu sportující mládeže. Svůj dosavadní „bafuňářský“ život spojil s Volejbalovým klubem Karlovy Vary o který se stará z pozice předsedy klubu a samozřejmě trenéra. Osobní zkušenosti si rozšířil spolupořadatelstvím evropských turnajů dospělých, organizováním turnajů dětí (maximum 800 dětských sportovců z celé republiky) a účastí v republikové komisi mládeže volejbalového svazu a sportovní komisi města Karlovy Vary. Kolektivní sport považuje za jednu z nejlepších škol života pro téměř každé děcko, kdy se musíte naučit pomáhat a nechat si pomoci od druhých, vystupovat společně, ale vzít odpovědnost za individuální příspěvek, sdílet spolu úspěchy a podělit se o nezdar.

Zajímá ho asi vše co se děje kolem a je to schopen zaregistrovat. Rád naslouchá, ještě radši diskutuje a nebojí se názorových střetů … dokonce se dá říci, že je vyhledává. „Nic Vás neposune dál, než konfrontace s odlišným názorem, kdy se musíte argumentačně snažit obhájit své stanovisko a pokud se navíc naučíte tolerovat oponenta, tak jste vítězi“. Cesta je však dlouhá a plná chyb. Když, ale víte, že cesta je cíl, tak jste spokojení.

Základní nedostatek: pro široké spektrum zájmů nedostatek času a z toho plynoucí resty.

Pirátskou stranu vidí, jako komunitu ve které je možno poukazovat a řešit jakékoli téma, snažit se dojít k životaschopnému řešení a pokusit se jej prosadit. Asi základní úkoly: hlídat si osobní svobodu, mít svobodný přístup k informacím, tolerovat a být tolerován.

E-mail: josef.janu@pirati.cz … mobil: 606183864