Piráti mají potenciál
Pirátská posádka k vaší volbě

Uživatelsky přívětivý kraj

Příslušnost k politické straně nesmí být místenkou ke korytu, ani cejch zatracení.

Příslušnost k politické straně nesmí být místenkou ke korytu, ani cejch zatracení.

Dotace poskytovat pouze subjektům vedoucích transparentní účetnictví.

Dotace poskytovat pouze subjektům vedoucích transparentní účetnictví.

Smysluplná podpora aktivních kulturních, sportovních a zájmových spolků napříč krajem.

Smysluplná podpora aktivních kulturních, sportovních a zájmových spolků napříč krajem.

Místo řepky a bolševníku vysejeme konopí. Zelená pro sady a lesy a modrá pro rybníky.

Místo řepky a bolševníku vysejeme konopí. Zelená pro sady a lesy a modrá pro rybníky.

Kraji společně najdeme vize a název, který bude spojovat.

Kraji společně najdeme vize a název, který bude spojovat.

Chceme rozvinout lázeňskou a průmyslovou tradici kraje.

Chceme rozvinout lázeňskou a průmyslovou tradici kraje.

Nesmíříme se s ostudným ekonomickým otroctvím mnoha obyvatel našeho kraje.

Nesmíříme se s ostudným ekonomickým otroctvím mnoha obyvatel našeho kraje.

Dostatečně hustá a variantní dopravní obslužnost pro každé místo a každého z nás.

Dostatečně hustá a variantní dopravní obslužnost pro každé místo a každého z nás.

Dostupné a oborově pestré školství v tradičních místech.

Dostupné a oborově pestré školství v tradičních místech.

Dostupné zdravotnické a sociální služby v celém kraji.

Dostupné zdravotnické a sociální služby v celém kraji.

Zveřejníme ROPušáky a ostatní odkláněče veřejných prostředků.

Zveřejníme ROPušáky a ostatní odkláněče veřejných prostředků.

Nechceme být periferií na okraji republiky, jsme kraj uprostřed Evropy.

Nechceme být periferií na okraji republiky, jsme kraj uprostřed Evropy.

Kandidáti

01. Ing. Josef Janů

01. Ing. Josef Janů

(*1969)

stavební inženýr, předseda Volejbalového klubu

Karlovy Vary

Člen Republikového výboru České pirátské strany, člen kontrolního výboru zastupitelstva města Karlovy Vary

Poprvé se o „politiku“ začal aktivně zajímat v souvislosti s rokem 1989, kdy si tyto události plnohodnotně užil coby student 3.ročníku ČVUT v Praze, poté se oženil a většinu času věnoval rodince a samozřejmě práci. Aktivní „politický“ restart zaznamenal v období těsně před „Karlovarskou losovačkou“ v období vrcholící arogance slepence ODS+ČSSD a na přelomu let 2006/2007 byl spoluzakladatelem karlovarského hnutí „O co jim jde!?“. Postupem doby začal zjišťovat, že občanská hnutí jsou velmi potřebná, ale možnosti bojovat proti klasickým stranickým molochům velmi omezené a po několika letech rozvažování a podrobnějším seznámení se s komunitou a programem Pirátské strany (koaliční partner v komunálních volbách 2014) se rozhodl stát členem, asi nejliberálnějšího uskupení, které zde je a usilovat o to, aby tímto liberálním přístavem zůstalo i do budoucna.

Narozen v Táboře. Maturoval na stavební průmyslovce v Českých Budějovicích a následně promoval na ČVUT, fakulta stavební, obor pozemní stavby v Praze. Od roku 1991 žije s manželkou, dvěma dcerami a synem v Karlových Varech.

Profesní život spojil s projektováním a inženýringem v oblasti stavebnictví, kdy měl štěstí na praxi probíhající v 90-letech, která umožňovala seznámit se s oborem zcela komplexně od územního plánu, přes studie a projekty až po dozory a součinnost při výstavbě širokého spektra staveb. Od roku 1995 je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Svou profesní zkušenost měl možnost uplatnit i v rámci komunální politiky v odborných komisích a pracovních skupinách.

Nedílnou součástí života je sportovní komunita, kdy po pestrém období aktivního sportování (dominantní basketbal), se od roku 2000 začal více starat o výchovu sportující mládeže. Svůj dosavadní „bafuňářský“ život spojil s Volejbalovým klubem Karlovy Vary o který se stará z pozice předsedy klubu a samozřejmě trenéra. Osobní zkušenosti si rozšířil spolupořadatelstvím evropských turnajů dospělých, organizováním turnajů dětí (maximum 800 dětských sportovců z celé republiky) a účastí v republikové komisi mládeže volejbalového svazu a sportovní komisi města Karlovy Vary. Kolektivní sport považuje za jednu z nejlepších škol života pro téměř každé děcko, kdy se musíte naučit pomáhat a nechat si pomoci od druhých, vystupovat společně, ale vzít odpovědnost za individuální příspěvek, sdílet spolu úspěchy a podělit se o nezdar.

Zajímá ho asi vše co se děje kolem a je to schopen zaregistrovat. Rád naslouchá, ještě radši diskutuje a nebojí se názorových střetů … dokonce se dá říci, že je vyhledává. „Nic Vás neposune dál, než konfrontace s odlišným názorem, kdy se musíte argumentačně snažit obhájit své stanovisko a pokud se navíc naučíte tolerovat oponenta, tak jste vítězi“. Cesta je však dlouhá a plná chyb. Když, ale víte, že cesta je cíl, tak jste spokojení.

Základní nedostatek: pro široké spektrum zájmů nedostatek času a z toho plynoucí resty.

Pirátskou stranu vidí, jako komunitu ve které je možno poukazovat a řešit jakékoli téma, snažit se dojít k životaschopnému řešení a pokusit se jej prosadit. Asi základní úkoly: hlídat si osobní svobodu, mít svobodný přístup k informacím, tolerovat a být tolerován.

E-mail: josef.janu@pirati.cz … mobil: 606183864

02. Ing. Petr Třešňák

02. Ing. Petr Třešňák

 (*1983)

starosta města Mariánské Lázně, jaderný inženýr, hudebník

Mariánské Lázně

Krajský předseda České pirátské strany

Pochází z Mariánských Lázní. V letech 1998 – 2007 pobýval převážně v Plzni. Zde absolvoval nejprve SPŠ Dopravní, obor Informační technologie a poté Fakultu elektrotechnickou, ZČU. Pro zájem o ekologii a energetiku se zde zvolil studijní obor jménem Technická ekologie na Katedře energetiky a ekologie, kde se věnoval převážně obnovitelným zdrojům a jejich nasazení v prostředí ČR. Po absolvování fakulty zakotvil v odvětví jaderné energetiky, kde pracuje doposud jako specialista bezpečnosti. Kromě zájmů již zmíněných, které se promítly i do profesního zaměření, byla již od střední školy jeho hlavní zálibou (životním stylem) punk a hardcore hudba. V současnosti stále hraje v kapelách Ethos of Nemesis a Řetězová reakce.

V roce 2014 byl ve volbách do zastupitelstev obcí zvolen a stal se místostarostou Mariánských lázní. V roce 2015, po rezignaci rovněž pirátského starosty Ing. arch. Vojtěcha Franty, si s ním vyměnil místo ve vedení města a stal se starostou.

03. Jakub Kotal, DiS.

03. Jakub Kotal, DiS.

 (*1991)

pedagog volného času

krajský místopředseda České pirátské strany, člen Finančního výboru města Aš, člen zapsaného spolku Zelený dědek

Pochází z Aše, od dubna roku 2013 je členem České pirátské strany a jedním ze spoluzakladatelů místního sdružení v Aši. Od roku 2014 je také členem zapsaného spolku Zelený dědek, který je zaměřen na ochranu přírody a rozvoj občanské společnosti Ašska. Od roku 2014 je také členem finančního výboru města Aše.

Vychodil Gymnázium v Aši a v roce 2013 ukončil Vyšší odbornou školu Sociální práce v Chebu, kde získal titul DiS. Během školy působil jako lektor Dlouhodobého komplexního programu primární prevence v organizaci Kotec. Po škole pracoval v internetové televizi jako grafik, kameraman a střihač. V roce 2015 zakončil roční studium Pedagogiky volného času a od stejného roku pracuje jako pedagog v Městském domu dětí a mládeže Sluníčko Aš.

Na podzim roku 2015 také působil jako dobrovolník na Srbsko – Chorvatské hranici na přechodu Bapske, kde spolu s dalšími českými dobrovolníky pomáhal uprchlíkům. Především pracoval jako Crowd Manager, tzn., že zabezpečoval dělení davu do skupin s ohledem na celistvost rodin a bezpečnost uprchlíků i dobrovolníků.

Mezi jeho zájmy patří cyklistika, inline bruslení a volejbal.

jakub.kotal@pirati.cz

04. Mgr. Jindřich Čermák

04. Mgr. Jindřich Čermák

(*1982)

politický analytik, vedoucí Eurocentra Karlovy Vary

Karlovy Vary

člen „O co jim jde?!“

Narodil se a celý život se vrací do Karlových Varů. Po maturitě na karlovarském gymnáziu vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na fakultě filozofické Západočeské univerzity. Během studia působil jako předseda spolku studentů politických věd. Působil na ministerstvu vnitra, kde se věnoval mezinárodní spolupráci ve veřejné správě, nyní působí jako vedoucí Eurocentra v Karlových Varech.

Jak sám říká, je od mala praštěný politikou, která je zároveň jeho největším koníčkem. V politických stranách je činný už 15 let, což je vzhledem k jeho věku takřka nenormální :-).

JČ: „ Ač se samozřejmě konkrétní postoje věkem tříbily, základní hodnou zůstala maximální transparentní pojetí politiky a veřejné správy a hodnotový liberalismus. Ze současného spektra toto nabízejí pouze Piráti.“

Od roku 2010 se zapojil do formování politického Hnutí O co jim jde?!, které se v roce 2010 změnilo ze spolku na politickou formaci a aktivně se podílí na jeho fungování. V roce 2014 vznikla do komunálních voleb v Karlových Varech koalice včetně Pirátů a on měl možnost se blíže seznámit, jak skvělí lidé u Pirátů jsou :-).

JČ: „Sám stále trpím naivní představou, že se skupinou podobně smýšlejících lidí lze něco změnit, že to, jak politika v současnosti vypadá, není standard. Věřím, že zapojení aktivní veřejnosti do rozhodovacích procesů není chybou a že věci jako participativní rozpočet nejsou jen sprostá slovíčka.“

Kromě politiky a politických věd (glosy a komentáře můžete nalézt na jeho blogu http://www.politikakv.cz) ho nejčastěji naleznete s otevřenou knihou, v kině nebo v divadle, které ochotnicky i hrál.

Je pyšný na to, že se osobně setkal se čtyřmi z pěti žijících Monty Pythonů.

05. Bc. Barbora Hradečná

05. Bc. Barbora Hradečná

 (*1985)

provozovatelka hudebního klubu Cihellna

členka Personálního odboru České pirátské strany, členka Komise komunitního plánování a prevence kriminality města Aš

Pochází z Karlových Varů odkud přesídlila do Aše V dubnu 2013 se stala členkou České pirátské strany a je spoluzakladatelkou místního sdružení v Aši.

Krátce po studiích zakotvila v advokacii, kde působila cca dva roky na pozici advokátního koncipienta. Vždy ale byla tak trochu rebel a razí heslo, že práce by měla hlavně bavit a naplňovat. Z tohoto důvodu přešla před třemi lety do neziskového sektoru, kde působí doposud. Jako sociální pracovník v obecně prospěšné společnosti se zaměřuje především na dluhové a právní poradenství.

Její pozornost nyní směřuje na vše, co souvisí s lidskou psyché. V roce 2012 prošla terapeutickým výcvikem I. stupně, metoda vycházející ze systematické psychoterapie, a v roce 2013 vstoupila do ročního sebezkušenostního výcviku. Po jeho úspěšném dokončení by se chtěla věnovat terapii a osobnímu koučinku.

Je vášnivou fotografkou, cestovatelkou a proaktivní Pirátkou.

Motto: „Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti, když řešení nemá, starosti nepomohou.“

06. Ing. arch. Vojtěch Franta

06. Ing. arch. Vojtěch Franta

(*1985)

místostarosta města Mariánské Lázně, architekt

Mariánské Lázně

 

Místostarosta v Mariánských Lázních, architekt a zakladatel lázeňského spolku švihák. Má rád kulturu, architekturu a lidi, kteří dobrovolně vytváří hodnoty a starají se o své okolí. Ze své pozice se také snaží vytvářet kvalitní rozvojové dokumenty pro město, které jej budou rozvíjet na další dlouhá léta.
Karlovarský kraj je nejbližší západu, na našich platech a životní úrovni to ale vidno není. „Myslím, že se máme málo rádi, že nejsme hrdi na své domoviny, na svá města, představitele, že často chceme pryč. Já jsem chtěl zpátky a snažím se město natolik zatraktivnit, aby dokázalo přesvědčit k návratu i ostatní. A právě toto by mělo být cílem celého kraje.“
Více o aktivitách spolku na svihak.net a přímo o Vojtovi na jeho fb.

07. Lukáš Jadlovský

07. Lukáš Jadlovský

(*1985)

IT technik, živnostník

Mariánské Lázně

místopředseda Pirátské strany v Mariánských Lázních

od narození žije v Mariánských Lázních. Vystudoval SPŠ strojírenskou, obor výpočetní technika a v současné době je zaměstnám jako ISP technik u jednoho z největších místních poskytovatelů inernetu. Členem Pirátské strany je od roku 2012, je také spolu zakladatelem místního sdružení Pirátů v Mariánských Lázních a člen předsednictva MS. Za Pirátskou stranu kandiduje proto, že ji považuje za jednu z mála možných alternativ k současné nabídce politických stran, které jsou prohnilé korupcí a hájí pouze své zájmy a ne zájmy občanů kteří je volí. „V předloňském roce se nám s MS v Mariánských Lázních povedl nevídaný kousek, kdy se jsme vyhráli komunální volby v našem městě a rádi bychom v této činnosti pokračovali i na krajské úrovni, kde se budeme nadále snažit dělat politiku hlavně ku prospěch občanů a kraje“.

08. Daniela Bílá

08. Daniela Bílá

(*1970)

úřednice

Karlovy Vary

místopředsedkyně Pirátské strany v Karlových Varech

narozena v Podbořanech, od roku 1993 pracuje a se svým 16-ti letým synem bydlí v Karlových Varech

Studium
Gymnázium Podbořany, Střední knihovnická škola Praha

Zaměstnání
Po gymnaziálním studiu pár let pracovala v Městské knihovně Podbořany. Odtamtud se kvůli nízké mzdě přemístila do Karlových Varů, kde začala pracovat v knihkupectví. Pak přišla léta v pozici vedoucí několika prodejen. V roce 1999 odešla na 4 letou mateřskou dovolenou a po ní začala pracovat ve státní správě. Nejdříve na České školní inspekci, následně na Magistrátu města Karlovy Vary na odboru vnitřních věcí a poté 3 roky v advokátní kanceláři. Následné období brigád a nezaměstnanosti před rokem zakončil úspěšný konkurz na Finančním úřadu v Karlových Varech na pozici odborného referenta oddělení majetkových daní.

Pirátská strana
Členem ČPS od roku 2014, v březnu 2015 spoluzakládala místní sdružení v Karlových Varech.
Aktivně se zůčastňuje schůzí a jednání Pirátů spolu s Hnutím O co jim jde?. Podílela se na pořádání prvního Karlovarského Vyosení v říjnu 2015. Jako aktivistka pomáhala s propagací petice na záchranu bazénu hotelu Thermal v Karlových Varech.

Zájmy
Hudba, film, kultura, hudební a filmové festivaly, zahrada, bylinky, fytoterapie, ekologie, výroba mastí a dalších výrobků z léčebného konopí, pečení kváskového chleba a jiné pečení z kvásku, výroba domácích sýrů a mýdel a samozřejmě Piráti :D

Proč kandiduji:
„Od doby, kdy jsem mohla poprvé volit jsem se zajímala o politiku a vše, co se kolem nás děje. Mnohokrát jsem pozorovala v roli člena volební komise náladu voličů a říkala jsem si, že to volá po změně. Mám velice vyvinuté sociální cítění a tak jsem vždy tíhla k malým, ale výrazným stranám, které mne zaujaly svou jinakostí. I proto má volba vstupu do strany v době, kdy už mi tolik vadila česká politická situace, že jsem si řekla, že se to musím pokusit nějak změnit, padla na Piráty.
Pirátské myšlenky a program mne zaujaly, nejvíce od začátku cítím příležitost pomoci prosadit dekriminalizaci a legalizaci léčebného konopí. Je mi blízký svobodný přístup k veřejným informacím, postoj ke snížení byrokracie ve státní správě, prosazování transparentních účtů a hlavně otevřenost ve všech směrech. Ráda bych svým přispěním pomohla spolu se stejně smýšlejícími lidmi k aktivnímu prosazení programu Pirátské strany do struktur vedení Karlovarského kraje.“

Motto: „Život nám mnohdy nakládá právě proto, abychom zjistili, jak silní jsme.“ ;)

Telefon: +420 606 812 941   email: daniela.bila@pirati.cz

09. Eva Koreisová

09. Eva Koreisová

(*1994)

studentka, asistentka produkce Chopinova festivalu

Mariánské Lázně

členka Pirátské strany. Pochází z Mariánských Lázní. Vystudovala zdejší gymnázium a nyní studuje na Západočeské univerzitě ( Fakulta filozofická).

Kromě studia se podílí se na realizaci festivalu Čajokrásno a studentského rádia Wéčko (patřící pod ZČU). Mezi další zájmy patří cestování, španělština a umění.

10. Markéta Monsportová

10. Markéta Monsportová

(*1972)

vedoucí cestovní agentury, předsedkyně spolku Švihák

Mariánské Lázně

Narodila jsem v Ostrově nad Ohří a do Mariánských Lázní přišla jako studentka Střední hotelové školy. Mariánské Lázně mě natolik okouzlily, že jsem zde již zůstala a vychovala dvě dcery.

Po ukončení studia jsem si prošla různými hotelovými profesemi a v roce 1998 začala pracovat jako referentka incomingové cestovní agentury. Součástí mé práce byla i organizace kulturních programů a festivalů pro zahraniční turisty. V roce 2001 jsem se stala vedoucí cestovní agentury PRO AKTIV Marienbad s.r.o., která zajišťuje servis více jak 10 tisícům lázeňských hostů ročně. Založila jsem multikulturní akci Mariánskolázeňský vánoční trh, letos chystám již 11.ročník. Stála jsem u zrodu Mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu a v roce 2013 jsem byla jedním ze zakládajících členů neziskové organizace Švihák. Aktivně se snažíme o znovuoživení Mariánských Lázní, zkvalitnění veřejných prostorů a rozvoj kultury. Druhým rokem jsem předsedou představenstva Šviháka a máme za sebou mnoho úspěšných projektů. Naše heslo zní: „Když to nejde shora, zkusíme to zdola.“

11. Jaroslav Fujdiar

11. Jaroslav Fujdiar

(*1974)

elektrikář, hodinový manžel, místopředseda Hnutí O co jim jde?!, zastupitel města Karlovy Vary

Spoluzakládal občanské a posléze i politické Hnutí O co jim jde?!, které výrazně protestovalo proti způsobu výstavby karlovarské multifunkční haly. Od roku 2010 působí v karlovarském zastupitelstvu. Během krátkého vedení městské firmy KV City Centrum se mu podařilo za minimální částku opravit areál Letního kina v Karlových Varech do provozuschopné podoby a ukončit nevýhodné podnájmy na městském tržišti.

V roce 2009 obdržel cenu Křesadlo za konkrétní pomoc bezdomovců – pomohl dvěma bezdomovcům urovnat jejich rodinné záležitosti a povedlo se mu je zapojit do běžného života.

Je znám jako „hodinový manžel“ (tedy drobný opravář) a v době voleb se mu má narodit první potomek.

 

12. Josef Úlehla RNDr. CSc.

12. Josef Úlehla RNDr. CSc.

(*1957)

úředník, zastupitel obce Valeč

Valeč

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy včetně postgraduálního studia. Byl na Národní třídě 17. listopadu 1989. Podnikal. Studoval dorozumívání. Je vedoucím oddělení zahraničních projektu v Českém metrologickém institutu. Jeho třetí žena se jmenuje Barbora a jeho děti Šimon, Vojtěch, Dora a Ester.

13. Jan Lukáš

13. Jan Lukáš

(*1976)

provozovatel stavební zkušební laboratoře

Sokolov

14. Ing. Martin Kalina

14. Ing. Martin Kalina

(*1984)

dispečer, zastupitel města Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

se narodil v Mariánských Lázních, kde s výjimkou studií prožil celý svůj dosavadní život. Vystudoval fakultu ekonomickou, obor podniková ekonomika a management na Západočeské univerzitě a po studiích se vrátil zpět do Mariánských Lázní. Vždy ho sem táhla a nadále táhne nádherná příroda, čerstvý vzduch a relativní klid oproti velkým městům. V současnosti pracuji jako dispečer mezinárodní kamionové přepravy u firmy z Mariánských Lázní.

15. Ing. Milan Rusev

15. Ing. Milan Rusev

(*1955)

stavební inženýr

Karlovy Vary

16. Mgr. Jan Hluchý

16. Mgr. Jan Hluchý

(*1964)

učitel

Mariánské Lázně

pochází z Tachovska. Po dokončení Pedagogické fakulty v Plzni a absolvování základní vojenské služby nastoupil jako učitel na Střední ekonomickou školu v Mariánských Lázních (později obchodní akademie), kde působil až do jejího sloučení s gymnáziem, na Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně pracuje dosud. Obyvatelem Mariánských Lázní se stal po desetiletém dojíždění v roce 1999. Jeho největší zálibou je rocková hudba – pomáhá jako produkční a dramaturg v RC Morrison, rád navštěvuje koncerty a festivaly. Ve svém volném čase se dále věnuje vodní turistice a je vášnivým filmovým divákem.

Je příznivcem Pirátů, jelikož jsou mu blízké hodnoty, jež vyznávají (např. otevřenost a transparentnost, svoboda), a vidí v jejich řadách mnoho nadaných mladých lidí odhodlaných dělat komunální politiku jinak, což však automaticky neznamená ihned lépe. A v neposlední řadě – pirát Dlouhán John Silver je od dětství jeho oblíbeným padouchem.

17. Roman Glaser DiS.

17. Roman Glaser DiS.

(*1976)

sociální pracovník

Narodil se 6.10.1976 v Aši a v Aši také pobývá.

Vystudoval ašské gymnázium a Vyšší odbornou školu v Chebu, obor sociální práce.

Pracuje jako sociální pracovník v Chráněném bydlení „PATA“ v Aši a v Chebu. Mezi lety 2006 – 2010 absolvoval Psychoterapeutický výcvik Remedium I.

Spoluzakládal místní ekologický spolek Zelený dědek o. p. s., které působí v Aši a okolí.

Jako nezávislý kandidoval v roce 2010 do městského zastupitelstva za Stranu zelených a v roce 2014 za Piráty a předsedá Komisi komunitního plánování, je i členem komise Prevence kriminality v Aši.

Citace: „Je to blázen“. 🙂

18. Ing. Richard Hronec

18. Ing. Richard Hronec

(*1977)

podnikatel, živnostník

Mariánské Lázně

19. Čeněk Berka

19. Čeněk Berka

(*1984)

truhlář

Ostrov

Narodil jsem se v Ostrově nad Ohří, kde dodnes žiji i se svojí manželkou a dcerou. Vystudoval jsem Střední odbornou školu stavební v Karlových varech v oboru truhlář. Členem pirátů jsem od roku 2012. Hlavním důvodem pro vstup do této politické strany byly stejné hodnoty které vyznávám i já. Mnoho let rostly mé sympatie k Pirátům společně i s mojí rostoucí nespokojeností se stavem dnešní společnosti. A tak sem vplul do pirátských vod. „Silní by měli ochraňovat slabé! Proto potřebujeme silný stát, který se dokáže postarat o své choré a slabé“ Mezi mé největší zájmy patří alternativní muzika, jízda na kole, počítačové hry a programy, historie a hlavně budoucnost.

20. Ivan Pelc

20. Ivan Pelc

(*1954)

učitel, grafik, muzikant

Karlovy Vary

21. Ing. Zdeněk Třešňák

21. Ing. Zdeněk Třešňák

(*1955)

zeměměřič, zastupitel města Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

pochází z Liberce. Vystudoval ČVUT Fakultu Stavební, obor geodézie. Od roku 1982 žije v Mariánských Lázních.

22. Ing. Martin Ptáček

22. Ing. Martin Ptáček

(*1985)

IT specialista

Cheb

Je příznivec pirátské strany a pochází z města Cheb.

Vystudoval obor Matematické Inženýrství na Fakultě Aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, kde získal titul Ing. V průběhu studia se specializoval na numerické modelování fyzikálních procesů zvláště pak dynamiku tekutin, pracoval na několika projektech.

Na univerzitě se také angažoval ve studentské samosprávě a byl členem akademického senátu univerzity a akademického senátu fakulty aplikovaných věd.

Prošel několika firmami, kde se věnoval převážně testování softwarových aplikací a správě operačních systémů. V současnosti pracuje jako tester v české firmě s nadnárodní působností.

Angažuje se v pořádání celouniverzitního pochodu Exodus.(Dnes už jen jako poradce.) Jeho zájmy jsou cyklistika, frisbee a občasný žejdlík plzeňského zlatého moku.

23. Šárka Švambergová

23. Šárka Švambergová

(*1968)

vedoucí školní jídelny

Valeč

24. Daniel Farkas

24. Daniel Farkas

(*1996)

IT administrátor

Karlovy Vary

25. Stanislav Rezek

25. Stanislav Rezek

(*1985)

IT technik

Mariánské Lázně

člen České pirátské strany

Narodil se roku 1985 v Mariánských Lázních a vyučil se silnoproudým elektrikářem v Chebu. Prošel si spoustou povolání a navíc si vyzkoušel i podnikání v České Republice. V současnosti je zaměstnán jako servisní technik u jedné internetové firmy a snaží se přežít v tomto systému, jak se dá. Má dvě krásné děti a přeje si, aby nemusely vyrůstat v takové sociální nejistotě, jako jejich rodiče.

26. Daniel Vašíček

26. Daniel Vašíček

(*1980)

ředitel zámeckého resortu

Karlovy Vary

27. Lenka Čermáková

27. Lenka Čermáková

(*1977)

barmanka, pirátka

Karlovy Vary

členka České pirátské strany

28. MUDr. Zdeněk Hess Ph.D.

28. MUDr. Zdeněk Hess Ph.D.

(*1973)

lékař

Drmoul

člen České pirátské strany,

lékař, vědec, publicista, spisovatel.

29. Mgr. Petr Cais

29. Mgr. Petr Cais

(*1972)

archivář, člen České obce sokolské

Karlovy Vary

30. Bc. Josef Pavlovic

30. Bc. Josef Pavlovic

(*1984)

conference & sales manager

Mariánské Lázně

člen České pirátské strany

31. Jan Lebl

31. Jan Lebl

(*1992)

student architektury, zastupitel obce Prameny

Prameny

32. Ondřej Skorka

32. Ondřej Skorka

(*1990)

nájemný pozounista, spolupořadatel Čankovských Vánoc

Karlovy Vary

33. Jana Kalinová

33. Jana Kalinová

(*1986)

zdravotní sestra

Mariánské Lázně

34. Michal Mendel

34. Michal Mendel

(*1982)

bezpečnostní pracovník, předseda TJ Sokol Karlovy Vary

Karlovy Vary

35. Lenka Rezková

35. Lenka Rezková

(*1984)

pokojská

Mariánské Lázně

36. Libor Huml

36. Libor Huml

(*1981)

svobodný člověk, průvodce časem

Karlovy Vary

věren vlasti a národu

37. Mgr. Radka Freiberová

37. Mgr. Radka Freiberová

(*1980)

speciální pedagožka

38. Martin Lipták

38. Martin Lipták

(*1989)

IT technik

Mariánské Lázně

39. Bc. Adéla Kovačiková

39. Bc. Adéla Kovačiková

(*1993)

studentka Blízkovýchodního studia, arabistka

40. Ing. Andrea Sasková

40. Ing. Andrea Sasková

(*1977)

OSVČ

Mariánské Lázně

41. Jindřich Neužil

41. Jindřich Neužil

(*1982)

OSVČ – Net Alešovka

člen České pirátské strany

42. Marta Šmídová

42. Marta Šmídová

(*1959)

učitelka ZŠ

Prameny

43. Martin Sasko

43. Martin Sasko

(*1978)

OSVČ

Mariánské Lázně

pochází z Mar. Lázní. Po dokončení studia na místní OA v roce 1997 pracoval několik let v Plzni v obchodní sféře a v roce 2009 se vrátil zpět do svého rodného města, neboť si nedokázal představit lepší místo pro vyrůstání svých dětí. Aby toto i nadále platilo, rozhodl se pro podporu Pirátů, neboť  je nakloněn hodnotám, které vyznávají a způsobu jejich práce. Mezi jeho záliby patří především hudba (je aktivním členem místní  rock´n´rollové kapely), MTB cyklistika, lyžování a vodní turistika.

44. Ing. Pavel Raška

44. Ing. Pavel Raška

(*1976)

dopravní inženýr

Karlovy Vary

člen České pirátské strany

45. Mgr. Michaela Klepáčková

45. Mgr. Michaela Klepáčková

(*1985)

trenérka, učitelka, marketingová specialistka

Mariánské Lázně

je příznivec Pirátů

Pochází z Krkonoš a vyrostla v Mariánských Lázních. Loni učila na gymnáziu, letos pracuje pro firmu v oblasti marketingu na sociálních sítích. Od ledna taky dělá trenérku na Funkčním tréninku (shyby, dřepy, kettlebells:). Krom sportu miluje muziku, hrála a zpívala v pár hudebních uskupeních. Ráda taky cestuje, kvůli poznávání všeho jiného – jídla, zvyků, životního tempa atd.

Kontakty

Lídr pro krajské volby a krajský Pirátský 2.místopředseda:

Josef Janů: email: josef.janu@pirati.cz   telefon: +420 606 183 864

Krajský Pirátský předseda:

Petr Třešňák: email: petr.tresnak@pirati.cz

Krajský Pirátský 1. místopředseda:

Jakub Kotal: email: jakub.kotal@pirati.cz

Kontakt organizační a mediální:

Jindřich Čermák: email: jindrich.cermak@gmail.com telefon: +420 604 317 512